Afspraak maken: 0492 – 53 28 00

Zwangerschapsverlof

Je hebt recht op 6 weken zwangerschapsverlof en minstens 10 weken bevallingsverlof.

In totaal heb je recht op minstens 16 weken verlof. Een deel van het bevallingsverlof mag je gespreid opnemen. Je zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van uw bevalling. Het begin van je verlof bereken je door vanaf de dag na je uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen.

Je moet uiterlijk 4 weken voor de dag na je uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Wat je minder aan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, tel je op bij je bevallingsverlof.

Je bevallingsverlof gaat in op de dag na uw bevalling. Het verlof duurt minstens 10 weken. Ook als uw baby later dan de uitgerekende datum wordt geboren. Uw zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen duren dan langer dan 16 weken.

Sinds 1 januari 2015 kun je de laatste periode van je bevallingsverlof in delen opnemen. Het gaat om het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van uw bevalling. Dit deel van het verlof kun je gespreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken. Je doet dit in overleg met je werkgever. De totale duur van het verlof verandert hierdoor niet. Ook je uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde. UWV betaalt de uitkering uit alsof je het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zwangerschapsverlof-en-bevallingsverlof

Wist je dat je partner ook recht heeft op verlof? Voor meer informatie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof