0492 - 53 28 00

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk om goede kwalitatieve en persoonlijke zorg te geven. Indien je een klacht hebt over onze verloskundige zorg of bejegening, nodigen we je uit om eerst met de betreffende verloskundige in gesprek te gaan. Wij ontvangen graag feedback om onze zorg te verbeteren. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van de KNOV.

Klachtenregeling verloskundigen en taak KNOV

De Klachtencommissie van de KNOV heeft als taak het geschil oplossen tussen de verloskundigenpraktijk, de verloskundige in kwestie of de verloskundige van het ziekenhuis. Wil jij je klacht bij een andere instantie neerleggen dan de KNOV dan kun je dit doen bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De klachtenregeling verloskundigen van de KNOV is een onafhankelijke partij die in geval van een grief de volgende taken op zich neemt:

  • Onafhankelijke behandeling klacht
  • Hoor en wederhoor
  • Uitspraak over gegrondheid
  • Advies aan verloskundige of verloskundigenpraktijk

De KNOV heeft een geheimhoudingsplicht en doet geen uitspraken over een eventuele aansprakelijkheid van de verloskundige of een schadevergoeding. Ben je het niet eens met de uitspraak? In dat geval kun jij die voorleggen aan een instantie voor tuchtrechtspraak zoals het Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg.

Adresgegevens van de Klachtencommissie van de KNOV

Je  kunt hier ook het klachtenreglement opvragen:
Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht

Telefoon 030 – 2823100
E-mail: info@knov.nl

Voor inhoudelijke vragen KNOV:
E-mail: helpdesk@knov.nl

Open Website KNOV
Open website Regionaal Tuchtcollege voor Gezondheidszorg

Pin It on Pinterest