Afspraak maken: 0492 – 53 28 00

Klachten

Wij vinden het belangrijk om goede kwalitatieve en persoonlijke zorg te geven. Indien je een klacht hebt over onze verloskundige zorg of bejegening, nodigen we je uit om eerst met de betreffende verloskundige in gesprek te gaan. Wij ontvangen graag feedback om onze zorg te verbeteren. Als een gesprek onverhoopt niet mogelijk is of als een gesprek het probleem niet oplost, bestaat de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg).

Klachtenfunctionaris CBKZ

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ. Zij/hij is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (9.00u-12.00u en 13.00u-16.30u) via 088-0245123.

Je kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl

Klik hier voor meer informatie.