Afspraak maken: 0492 – 53 28 00

Partnerverlof (geboorteverlof voor partners)

Werkt je partner in loondienst dan heeft hij/zij recht op eenmaal het aantal werkuren per week. Tevens kunnen partners aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt de partner bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijgt hij of zij 30 uur verlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De werknemer kan de verlofdagen van het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen. Maar moet dit wel doen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Het aanvullend verlof heeft geen invloed op de opbouw van (wettelijk minimum) vakantiedagen en vakantiegeld.  Het kan zijn dat het aanvullend verlof wel  invloed heeft op de bovenwettelijke opbouw.  Hierover staan vaak afspraken in de cao en de arbeidsovereenkomst. Pensioenafspraken zijn niet in de wet opgenomen. Werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder maken  samen afspraken over de opbouw van het pensioen tijdens het verlof.

Tijdens het verlof krijgen werknemers een uitkering van het UWV. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgevers vragen de uitkering aan bij het UWV en betalen de werknemers uit.

Naast aanvullend geboorteverlof kunnen partners vanaf 2 augustus 2022 ook deels doorbetaald ouderschapsverlof opnemen. Vanaf 2 augustus 2022 wordt ouderschapsverlof deels betaald door de overheid. Beide ouders krijgen de eerste negen weken doorbetaald, mits ze die opnemen voordat hun kind één jaar oud is. Je krijgt tijdens deze negen weken zeventig procent van je dagloon uitgekeerd via het UWV. Dit betaalde verlof komt bovenop het geboorteverlof voor partners en het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Als je als zzp’er werkt, heb je als partner nergens recht op: je krijg geen betaald geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof. Volgens de Rijksoverheid hoort dat bij het ondernemerschap. Geboorteverlof is er alleen voor werknemers in loondienst. Je kunt als zelfstandige zelf je werktijden bepalen en dus ook wanneer je vrij neemt, is de redenering. Alleen worden deze dagen niet vergoed, dus zul je zelf geld opzij moeten zetten om geboorteverlof op te nemen.