Afspraak maken: 0492 – 53 28 00

Erkenning en ouderlijk gezag

Erkenning

Wanneer je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft kun je je kindje erkennen. Hierdoor wordt je partner volgens de wet ook de ouder van het kind. Deze erkenning heb je ook nodig om het ouderlijk gezag aan te vragen. Vraag je geen erkenning aan dan is alleen de moeder de juridische ouder van het kind.

Wanneer je je kind erkent krijg je een aantal rechten en plichten.

Je kunt je kind erkennen voor de geboorte, tijdens de aangifte van geboorte of op een later moment. Je kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Als de (aanstaande) moeder niet meekomt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven.

Je kunt ook je kind erkennen als je aangifte van de geboorte doet. Dit doe je in de gemeente waar het kind geboren is. Als de moeder niet meekomt, moet ze voor de erkenning schriftelijk toestemming geven.

Heb je je kind erkent dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van erkenning opmaken. Dit is gratis. Als je een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten verbonden. De gemeente kan u hierover informeren.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gezag kan ook bij iemand anders of een instelling liggen. Dit heet dan voogd.

Zonder ouderlijk gezag kan je volgens de wet niet meebeslissen over de opvoeding van je kind. Ook kan je dan niet optreden als zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Deze neemt beslissingen voor bijvoorbeeld een minderjarige die dat volgens de wet nog niet zelf kan. Je krijgt een aantal rechten en plicht bij het ouderlijk gezag.

Ben je niet getrouwd en heb je geen geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind, maar heb je wel het kind erkend? Dan krijg je niet automatisch het ouderlijk gezag. 

Ouderlijk gezag kan je digitaal of schriftelijk aanvragen bij de rechter. Je hebt hiervoor geen advocaat nodig.