Afspraak maken: 0492 – 53 28 00

JIJWIJ officieel van start!

Vanaf begin 2017 werken dertien kernpartners in de regio Zuidoost-Brabant samen binnen JIJWIJ om de beste geboortezorg te leveren: zes verloskundigenpraktijken, vijf kraamzorgbureaus, gynaecologen en het Elkerliek ziekenhuis. Een primeur in Nederland! Nog niet eerder werkten zoveel partners zo intensief samen aan integrale geboortezorg waarbij de grenzen tussen eerste en tweede lijn vervagen. JIJWIJ ‘samen in geboortezorg’ ging op donderdag 23 februari a.s. formeel van start met het ondertekenen van de contracten tussen alle betrokken partijen.

“Een heugelijk moment”, aldus Ine Pennings, voorzitter Verloskundig Samenwerkingsverband Helmond. “We zijn ooit begonnen met een droom over hoe we gezamenlijk de beste zorg zouden kunnen leveren. We hebben vele stappen gezet om tot een volwaardige organisatie te komen en onze droom te realiseren. We zijn erg trots dat we als eerste in Nederland een samenwerkingsverband hebben gesloten met zowel verloskundigen en gynaecologen als kraamzorgbureaus en het Elkerliek ziekenhuis. Gezamenlijk zijn we overeenkomsten aangegaan met zorgverzekeraars.”

Eén integraal geboortetarief

“Met JIJWIJ snijdt het mes aan meerdere kanten. Door de intensieve samenwerking met alle kernpartners verbetert de kwaliteit van zorg, zijn de cliënten meer tevreden en blijven de kosten beheersbaar. Bovendien werken we met één integraal geboortetarief. Zorgverzekeraars zijn blij; zij kunnen bij één partij geboortezorg inkopen. CZ is de eerste zorgverzekeraar in het land die geboortezorg Integraal gaat inkopen, en dat doen ze bij JIJWIJ. Bij de totstandkoming van JIJWIJ is CZ actief betrokken geweest.”

Goede communicatie

Als integrale geboorteorganisatie kan JIJWIJ de beste zorg en ondersteuning leveren aan zwangere vrouwen. Uit onderzoek blijkt dat negentig procent van alle problemen die zich voordoen bij zwangerschap en geboorte ontstaat door gebrekkige communicatie. “Door de intensieve samenwerking met alle ketenpartners is er binnen JIJWIJ onderling veel afstemming en zijn de lijnen korter”, legt Ine Pennings uit.

Zorgpad op maat

“Elke zwangere vrouw krijgt bij het eerste contactmoment een eigen casemanager. Binnen een multidisciplinair overleg wordt vervolgens iedere zwangere besproken en leggen we een ‘zorgpad’ op maat vast. De zwangere vrouwen worden begeleid door de eigen verloskundige, zo lang dit fysiologisch verantwoord is. Indien gewenst, zijn de gynaecologen altijd beschikbaar voor overleg. Is een klinische setting nodig, dan kunnen we binnen het centrum voor Geboorte en Gezin in het Elkerliek ziekenhuis de thuissituatie zoveel mogelijk nabootsen. Hier heeft het nog prille gezin veel baat bij. De kraamzorgorganisaties aangesloten bij JIJWIJ staan vervolgens garant voor het leveren van kwalitatief goede kraamzorg, ongeacht de situatie waarin de gezinnen zich bevinden.”