Zwangerschap

Je bent zwanger! Gefeliciteerd!
Er komt veel op je af… Hier vind je alles wat wij in je zwangerschap controleren.

Controles Screening & prenatale diagnostiek Stuitligging Zwangerschapscursus En verder…

Ben je net zwanger? Gefeliciteerd!

Controles

1e Controle

De eerste controle vindt altijd plaats in ons eigen praktijkpand gelegen aan de Wethouder Ebbenlaan 168. Tijdens dit bezoek zullen er persoonlijke en aanvullende gegevens gevraagd worden die van belang kunnen zijn voor de zwangerschap. De bloeddruk wordt gecontroleerd en de assistente zal bloed bij u afnemen. Daarna wordt door een van de verloskundigen een echo verricht. Indien je het wenst zal de mogelijkheid van prenatale screening en/of diagnostiek besproken worden.

Vervolgcontroles

Je brengt een bezoek aan één van de drie locaties voor de routine zwangerschap controles.
Als eerste, zal onze assistente uw bloeddruk controleren en, indien nodig, uw ijzergehalte in het bloed. Vervolgens ziet u een van de verloskundigen voor het verloskundig onderzoek. Eventuele vragen kunt u het beste bewaren voor de verloskundige.

Eerste echo 7-8 weken
Eerste echo 7-8 weken
Tweede echo 10-12 weken
Tweede echo 10-12 weken
Bloed afnemen
Bloed afnemen
Vervolgcontroles

Screening & prenatale diagnostiek

Prenatale screening

Tijdens en kort na de zwangerschap worden er enkele screeningen aangeboden. Deze zijn bedoeld om verschillende ziekten en aandoeningen op te sporen. De screeningen die kunnen worden aangeboden zijn:

 • Bloedonderzoek: tijdens uw eerste of tweede bezoek aan de verloskundige wordt er bloed afgenomen om uw bloedgroep en eventuele infectieziekten te bepalen. (Let op! Niet alle bloedonderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekering).
 • Combinatietest: Het primaire doel van deze test is om zo nauwkeurig mogelijk te bepalen of er een verhoogde kans is op Downsyndroom (trisomie 21). Daarnaast kan ook worden berekend of er een verhoogde kans is op meer ernstige trisomieën (trisomie 18 en 13). Deze test bestaat uit een combinatie van 2 onderzoeken. Een bloedonderzoek bij de aanstaande moeder en een echo (nekplooimeting) bij het ongeboren kind. Dit wordt gedaan tussen de 11 en 13 weken zwangerschap. Als de kans verhoogd is kunnen ouders door een NIPT (Niet -Invasieve Prenatale Test) laten bepalen of het om een trisomiezwangerschap gaat. Om te helpen bij de keuze of deze screening iets voor jou is, kun je gebruik maken van een keuzehulp.
  Alle vrouwen moeten deze combinatietest zelf betalen (+- €168,-). In sommige gevallen wordt het vergoed uit de aanvullende verzekering. De combinatietest wordt wel vergoed bij een medische indicatie. De uitslag is na ongeveer 10 dagen bekend.
  Als uit de uitslag van een combinatietest blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico op het krijgen van een kind met trisomie 21, 18 of 13 dan vallen de kosten van vervolgonderzoek (NIPT, vlokkentest en vruchtwaterpunctie) onder de zorgverzekering, maar gaan ten koste van het eigen risico. Folder
 • NIPT: Met de NIPT wordt bloed van de zwangere afgenomen en onderzocht in een laboratorium. Het laboratorium test het bloed op Downsyndroom (trisomie 21), trisomie 18 (edwardssyndroom) en trisomie 13 (patausyndroom). De uitslag van de NIPT kan niet-afwijkend of afwijkend zijn. De NIPT biedt geen 100% zekerheid. Bij een afwijkende uitslag kan uw kind toch geen trisomie hebben en is verder onderzoek nodig (vruchtwaterpunctie of vlokkentest). Bij een niet-afwijkende uitslag is de kans dat het kind toch een trisomie heeft zo klein dat een vervolgtest niet geadviseerd wordt. De NIPT test wordt aangeboden vanaf 11 weken zwangerschap en uitslag is binnen 10 tot 15 werkdagen bekend. Voor meer informatie; NIPT Consortium. Kijk ook op Onderzoek van mijn ongeboren kind of meerovernipt.nl. De kosten van dit onderzoeken bedragen €175,-. Deze worden niet vergoed door de verzekering.
 • 20 weken screeningsecho: hierbij kunnen aanstaande ouders laten onderzoeken of hun ongeboren kind een open ruggetje heeft, of een andere aangeboren lichamelijke aandoening. De kosten voor de 20-weken echo worden vergoed door je verzekering. Folder
 • Hielprikscreening en gehoortest: enkele dagen na de geboorte krijgen alle baby’s een hielprik en vindt de gehoorscreening plaats. Over deze screeningen leest u meer op een aparte website: www.rivm.nl/hielprik.

Deelname aan deze onderzoeken is niet verplicht. Tijdens de 1e intake worden de voor- en nadelen van deze onderzoeken besproken door de verloskundige, zodat aanstaande ouders een weloverwogen keuze kunnen maken hieraan wel of niet deel te nemen.

Nekplooimeting
Nekplooimeting
20 Weken echo
20-weken echo
Prenatale diagnostiek
 • Niet Invasieve Prenatale TestNIPT: wanneer de combinatie­test een verhoogde kans op trisomie 21, 18 of 13 geeft is er de mogelijkheid om deze Niet Invasieve Prenatale Test te laten verrichten. 
 • Vlokkentest: bij deze test worden er cellen van de placenta afgenomen. Dit onderzoek vindt plaats tussen de 10e en 13e week van de zwangerschap. Na ongeveer 1 week is de uitslag van het onderzoek bekend. Het risico op een miskraam tijdens de ingreep bedraagt 0,5%.
 • Vruchtwaterpunctie: bij deze test wordt er met behulp van een naaldje vruchtwater opgevangen. Dit onderzoek vindt plaats tussen de 15e en 18e week van de zwangerschap. Na ongeveer 3 weken heb je de uitslag. Met dit onderzoek kan tevens bepaald worden of het kind een neuraal buis defect heeft, bijvoorbeeld een open ruggetje. Het risico op een miskraam bedraagt 0,3%.
Diagnostiek voor U

De combinatietest en de 20-weken echo worden voor onze praktijk verzorgd door Diagnostiek voor U. Zij maken deze echo’s in ons eigen praktijkpand. Dit heeft diverse voordelen. U kunt voor de echo’s terecht in een vertrouwde omgeving en de echoscopistes kunnen zonodig direct met ons overleggen.

Diagnostiek voor U
Echoscopisch onderzoek

Een echo is een onderzoeksmethode waarbij gebruik wordt gemaakt van geluidsgolven. Deze zogenaamde ‘ultrasound’ is voor het menselijk oor niet waar te nemen. Met behulp van deze geluidsgolven worden afbeeldingen gemaakt van de inwendige structuren van het menselijk lichaam. Zo kan het ongeboren kind in de baarmoeder zichtbaar worden gemaakt. Een echo is onschadelijk voor moeder en en kind.

Echoscopisch onderzoek

Stuitligging

Als je baby in stuitligging ligt, kan een ‘uitwendige versie’ uitkomst bieden. Een vast team van gynaecologen, verloskundigen en verpleegkundigen staat hiervoor klaar in het Elkerliek ziekenhuis.
Iedere dinsdagmiddag is een versie spreekuur.
Als je baby in een stuitligging ligt, zal de verloskundige hier uitleg over geven en als je dat wilt een afspraak voor je maken op het versie spreekuur.

Wat is een stuitligging?

Bij een stuitligging ligt niet het hoofd van het kind beneden, maar de billen of de voeten. In de achtste maand van de zwangerschap is dit het geval bij 3 tot 4 procent van de vrouwen.

Stuitligging

Wat is een uitwendige versie?

Een uitwendige versie is het draaien van het kind van stuitligging naar hoofdligging, aan de buitenkant van de buik.

Uitwendige versie

Kans op succes en risico’s

Een uitwendige versie lukt niet altijd. De kans dat een uitwendige versie slaagt, ligt tussen de 40 en 50 procent. Een vrouw die al eens bevallen is, heeft iets meer kans op een geslaagde uitwendige versie.
Complicaties bij een uitwendige versie komen zelden voor. Het kan voorkomen dat de hartslag van het kind tijdelijk vertraagt of versnelt. Deze herstelt zich vrijwel altijd binnen tien minuten.

Waarom is een hoofdligging gunstiger?

Voor een kind is een hoofdligging de meest natuurlijke manier om geboren te worden. Een normale bevalling in hoofdligging geeft de minste kans op gezondheidsproblemen voor moeder en kind.

Wat zijn de risico’s van een bevalling in stuitligging of een keizersnede?

Bij een bijzondere bevalling zoals een vaginale stuitbevalling of keizersnede zien we vaker dat een kind wordt opgenomen op de couveuse afdeling.
Voor de moeder is er na een keizersnede een grotere kans op complicaties dan bij een normale bevalling. Denk daarbij aan wondinfecties, nabloedingen, beschadiging van de blaas of het niet goed op gang komen van de darmen.

Couveuze

Voor alle volgende zwangerschappen na een keizersnede geldt dat de bevalling moet plaatsvinden in het ziekenhuis onder leiding van de gynaecoloog.

Hoe wordt het kind gedraaid?

De verloskundige en de gynaecoloog helpen het kindje om een koprol te maken. Meestal is dat een koprol voorover, de zogenaamde forward roll. Als dit niet lukt, wordt een koprol achterover geprobeerd: de backward roll.

Je ligt op de onderzoeksbank in een prettige ontspannen houding met opgetrokken knieën. De versie wordt uitgevoerd door een verloskundige en een gynaecoloog samen. Een van beide omvat met beide handen de billen van het kind en brengt deze naar één kant van het bekken. De ander beweegt het hoofdje voorzichtig naar voren. Door nu de billen omhoog en het hoofd geleidelijk naar beneden te bewegen zal het kind verder draaien.

Voorlichtingsfilm versie

In samenwerking met het Elkerliek ziekenhuis geeft verloskundige Linda Backx voorlichting over een versie (draaiing bij een stuitligging).

Zwangerschaps­cursus

Het Verloskundig Samenwerkingsverband Helmond (VSV Helmond) organiseert gratis voorlichtingsavonden over zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Op deze interactieve bijeenkomsten krijgen aanstaande ouders informatie, tips en adviezen van diverse deskundigen uit de geboortezorg. Je kunt als aanstaande ouders kiezen over welke onderwerpen je meer wilt weten en dus welke voorlichtingsavonden je wilt volgen. De basis voorlichtingsavonden worden op twee locaties gegeven, zodat je ook zelf kunt bepalen waar en wanneer je de voorlichtingsavond bezoekt. Daarnaast organiseert het VSV Helmond aanvullend themabijeenkomsten op maat. Je kunt als aanstaande ouder zelf kiezen waar je interesse ligt en welke bijeenkomsten je wilt bezoeken.

Wil je deelnemen aan een van de voorlichtings­avonden?

Samen bevallen

En verder…

Moeders voor Moeders

Tijdens de eerste vier maanden van de zwangerschap bevat de urine een hormoon dat voor sommige vrouwen onmisbaar is om ook zwanger te worden. Moeders voor Moeders verzamelt deze urine en maakt daar een geneesmiddel van. Ook als je werkt kun je meedoen. Omdat alle beetjes helpen, help jij al met de urine die je inzamelt als je thuis bent. Het ophalen van de verzamelde urine kan heel discreet gebeuren. Aanmelden voor deelname kan al vanaf dat je overtijd bent uiterlijk in de 11e week van de zwangerschap). Een informatrice komt dan bij je langs voor een zwangerschapstest en geeft informatie.

Je kunt je aanmelden via de website van Moeders voor Moeders of bel gratis: 0800-0228070

 

Moeders voor Moeders
Zwangerschapsverlof

Iedere zwangere heeft recht op 16 weken zwangerschapsverlof. Afhankelijk van de werkomstandigheden en jouw persoonlijke conditie ga je 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof. Het verlof loopt altijd tot 10 weken na de daadwerkelijke bevallingsdatum.

Zwangerschapsverlof

Pin It on Pinterest

Deel dit