Kosten verloskundige zorg

door | jan 30, 2017

Als je zwanger bent, maak je gebruik van de zorg. Het is handig om te weten welke zorg er wordt vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering en welke kosten je zelf moet betalen.

Wat wordt er vergoed vanuit de basisverzekering?

De basisverzekering vergoedt zorg die moeder en baby vóór, tijdens en na de bevalling nodig hebben. In je zorgpolis kun je lezen welke zorg je vergoed krijgt door je zorgverzekering. Het type zorgpolis bepaalt bovendien of je zelf een zorgaanbieder mag kiezen. De kosten van zorg rond de zwangerschap kunnen (deels) ten laste komen van het verplichte eigen risico. Ook zijn er zorgvoorzieningen en behandelingen waarvoor je een eigen bijdrage moet betalen. Denk aan geneesmiddelen en vervoerskosten. Zwangerschapscursussen worden niet vergoed vanuit je basisverzekering. Wel bieden sommige zorgverzekeraars dekking in de aanvullende verzekering.

Wanneer moet je een eigen bijdrage betalen?

Soms moet je voor verloskundige zorg bij de bevalling een eigen bijdrage betalen. Wanneer dat het geval is, hangt af van: de plaats waar je bevalt én je daarvoor een medische indicatie hebt (als er bepaalde complicaties of risico’s zijn voor moeder en/of kind).

Let op:

Vraag altijd voor de zekerheid bij je eigen zorgverzekering na wat onder de basisverzekering valt, welke onderzoeken en behandelingen er vallen onder een medische indicatie en waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren.

Tijdens de zwangerschap

De kosten voor verloskundige zorg tijdens de zwangerschap vallen onder het basispakket van de zorgverzekering, denk aan de zwangerschapscontroles bij je verloskundige. De 20 wekenecho die je standaard krijgt aangeboden, valt ook onder de de basisverzekering.

LaboratoriumonderzoekEigen risicoVoorwaarde
BloedonderzoekJaValt onder indirecte kosten
Prenatale diagnostiek
Counselinggesprek
– voorlichting & advies
NeeWordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
Algemene termijn echoNeeWordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
20 wekenecho (SEO)NeeWordt standaard aangeboden – gedekt door de basisverzekering
Overige echo’s medisch noodzakelijkNeeMedische indicatie vereist
Geavanceerd Ultrasoon Onderzoek (GUO)NeeMedische indicatie vereist
Kansbepalende test
CombinatietestNeeAlleen als er een medische indicatie is. Geen medische indicatie dan WEL een eigen bijdrage van =/- € 165,-
NIPTJaMedische indicatie vereist of als uit een combinatietest een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt. Vanaf 1 april 2017 kan iedere zwangere een NIPT doen. Dan geldt een eigen bijdrage € 175,-
Diagnostische test
VruchtwaterpunctieNeeMedische indicatie vereist of als uit een combinatietest of NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt
VlokkentestNeeMedische indicatie vereist of als uit een combinatietest of NIPT een aanmerkelijke kans op een foetus met een chromosoomafwijking blijkt

Rond de bevalling

De verloskundige hulp tijdens de bevalling wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Of een eigen bijdrage van toepassing is, hangt af van de plaats waar je bevalt én of je daarvoor een medische indicatie hebt. Voor een bevalling in het ziekenhuis (onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog) heb je een medische indicatie nodig.

 

PlaatsEigen bijdrageVoorwaarde
ThuisNeeGeen medische indicatie: je bevalt thuis met je verloskundige.
PoliklinischJaGeen medische indicatie: wil je in het ziekenhuis poliklinisch bevallen (met je eigen verloskundige), dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van €333,46. Je kunt je hiervoor verzekeren met een aanvullende zorgverzekering. Als je bevalling gewoon start en je verloskundige later een medische indicatie afgeeft, dan vervalt de eigen bijdrage.
ZiekenhuisNeeWel medische indicatie: de gezondheid moeder en/of kind moet om medische reden in gaten worden gehouden. Dit om eventuele risico’s te vermijden.

Kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie over de vergoeding rond de bevalling.

Na de bevalling

Kraamzorg is de de hulp van een kraamverzorgende:

  • Bij de bevalling (naast de verloskundige hulp door de verloskundige) én
  • Aan de moeder en de baby tijdens de kraamperiode (ondersteuning, verzorging, voorlichting en instructie)

Kraamzorg hoort tot het basispakket van de Zorgverzekering, namelijk minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over uiterlijk tien dagen. Geteld vanaf de dag van de bevalling. Kraamzorg is verkrijgbaar na iedere bevalling, maar de plaats van bevalling is van invloed op het aantal dagen dat er maximaal kraamzorg gegeven kan worden.Het aantal uur dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg (bij borstvoeding) of 45 uur aan kraamzorg (bij kunstvoeding).

Voor kraamzorg heb je te maken met een eigen bijdrage voor elk uur kraamzorg. Wil je geen eigen bijdrage per uur betalen voor kraamzorg? Dan kun je hier een aanvullende zorgverzekering voor afsluiten. Deze vergoeding geldt voor de wettelijke eigen bijdrage.

 

PlaatsEigen bijdrageVoorwaarde
Thuis€4,30 per uur
ZiekenhuisNeeVerblijf je (na de geboorte) in het ziekenhuis met een medische indicatie, dan hoef je geen eigen bijdrage voor de kraamzorg te betalen.

Kijk op de website van Zorgwijzer.nl voor meer informatie over de vergoeding van kraamzorg.

Pin It on Pinterest

Deel dit